Ing. arch. Ludmila Snopková
autorizovaný architekt
Tyršova 614, 517 73, Opočno
mobil: +420 604 823 733
e-mail: lida.snopkova@seznam.cz
Ing. Martin Snopek
autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby
Tyršova 614, 517 73, Opočno
mobil: +420 604 345 868
e-mail: m.snopek@seznam.cz